Hoe kan een dashboard bijdragen aan het verkijgen van meer inzichten in de bedrijfsprestaties vanuit bestaande software? Dat was een vraag die in deze businescase door NeD Tax aan Spectia werd gesteld.

Advies voor ondernemers in Nederland en Duitsland

NeD Tax is al jarenlang specialist op het gebied van grensoverschrijdend zakendoen tussen Nederland en Duitsland. Het team van 40 ervaren professionals staat klaar voor zowel Duitse als Nederlandse ondernemers die in Nederland of Duitsland zaken doen. NeD Tax adviseert ondernemers met hun complexe vraagstukken op fiscaal, juridisch, financieel en bedrijfseconomisch gebied met als focus groei en ontwikkeling. Met NeD Tax als partner wordt de ondernemer op deze gebieden ontzorgd en kan de ondernemer zich focussen op zijn of haar eigen kernactiviteiten.

Meer inzicht in data met dashboarding

NeD Tax en Spectia zijn gewaardeerde relaties en samenwerkingspartners van elkaar. Beide bedrijven maken onderdeel uit van de HAUS of DATA community in Nijmegen. NeD Tax en Spectia hebben ieder hun eigen specialisme binnen de consultancy branche. Waar NeD Tax specialist is op fiscaal, juridisch, financieel en bedrijfseconomisch gebied, is Spectia gespecialiseerd in data-oplossingen. Door interesse vanuit NeD Tax in de expertise van Spectia ten aanzien van dashboarding is er een samenwerking tot stand gekomen.

Binnen NeD Tax wordt er gebruik gemaakt van AFAS-software. Met dit systeem wordt er bij het bedrijf ontzettend veel geadministreerd, van CRM tot aan facturatie. Hoewel het AFAS systeem over doordachte software beschikt, schiet het tekort op het gebied van analyses en overzichten. Dit komt vanwege de beperkte mogelijkheden om gegevens te filtreren en te segmenteren, waardoor diepgaande inzichten in de bedrijfsprestaties ontbraken. Om dit probleem te tackelen werden er bij NeD Tax maandelijks handmatig Excel-overzichten gemaakt. Een tijdrovend proces, wat te zeer afhing van een select aantal medewerkers. Daarnaast waren deze overzichten tegen de tijd dat ze besproken werden niet meer actueel. Er was daarom behoefte aan een geautomatiseerd, accuraat en real time overzicht.

Welke oplossing heeft Spectia met dashboarding geboden?

Tijdens werksessies zijn de zakelijke doelen en behoeften van NeD Tax vastgesteld. Vervolgens heeft Spectia verschillende meetbare prestatie-indicatoren geselecteerd die deze weerspiegelen. Hierbij hebben Spectia en NeD Tax samengewerkt om ervoor te zorgen dat de geselecteerde KPI’s betekenisvolle inzichten bieden voor de gebruikers van het dashboard.

Aan de hand van deze informatie is Spectia begonnen met de ontwikkeling van het dashboard. De AFAS-software diende gereed te worden gemaakt voor de koppeling naar het Power BI dashboard. Hiervoor moest de juiste infrastructuur worden opgezet binnen de AFAS-software van NeD Tax. Dit vereiste de nodige domeinkennis van het systeem. Het was voor NeD Tax dan ook een prettig gegeven dat Spectia over de juiste domeinkennis beschikt.

Bij de ontwikkeling van het dashboard is er rekening gehouden met de verschillende invalshoeken die gebruikers van het dashboard kunnen hebben. Zo is het dashboard niet alleen toegankelijk gemaakt voor het managementteam, maar is het ook gekoppeld aan Insite, een soort intranet omgeving van NeD Tax. Hierin krijgen medewerkers nu een overzicht van reeds gewerkte uren en de live status ten aanzien van hun targets. Teamleiders kunnen op hun beurt weer zien hoe hun team presteert en waar er eventueel sturing nodig is. Het MT en de directie hebben vervolgens nog meer inzicht, waarbij er een compleet overzicht ontstaat en verschillende interne tendensen zijn gevisualiseerd.

Tot slot hebben beide partijen gezamenlijk de geselecteerde KPI’s getest via het gebouwde dashboard. De KPI’s zijn daarna nog een keer verfijnd waardoor ze nog beter aansloten op de zakelijke doelen en behoeften van NeD Tax.

Wat heeft het dashboard voor NeD Tax opgeleverd?

Het Power BI dashboard wordt binnen alle lagen van NeD Tax actief gebruikt. Het ondersteunt de verschillende medewerkers in hun dagelijkse werkzaamheden. Zo fungeert het dashboard als ondersteuning voor de HR-afdeling bij het voeren van functioneringsgesprekken. Ook ondersteunt het teamleiders bij de aansturing van hun team. Verder kan het managementteam aan de hand van het dashboard trends en patronen binnen de organisatie analyseren en op basis hiervan weloverwogen beslissingen nemen voor de toekomst.

NeD Tax heeft met de consultancy van Spectia het belang en de potentie van dashboarding ervaren. NeD Tax heeft het voornemen om het dashboard verder te benutten door het in zijn continuïteit te verbeteren en nieuwe functies toe te voegen. Hierbij zal de samenwerking zich richten op het identificeren van de meest relevante KPI’s voor NeD Tax en het optimaliseren van de presentatie en toegankelijkheid van de data. Dit om de besluitvorming binnen de organisatie te blijven ondersteunen en te verbeteren.

Ook meer inzichten in data verkijgen?

Spectia Digital heeft een ruime ervaring in data-oplossingen. Met de gespecialiseerde consultancy van Spectia Digital kunnen wij u verder helpen met de optimalisatie van uw werkprocessen. Interesse? Neem dan contact met ons op.