Sectoren

Handel en Logistiek

In de handel en logistiek is al veel informatie beschikbaar, over ladingen, transportbewegingen, productiecijfers, leveringen, input et cetera. De kunst is om alle productielijnen met elkaar te verbinden zodat de data op één overzichtelijk punt terechtkomen, en de juiste data beschikbaar zijn. Veel data is niet relevant voor de organisatie. Om daarna goede analyses te kunnen maken en daarop te gaan sturen als organisatie heb je eerst goede data nodig.

Op dit moment is de wereld veranderd en staat de handel onder druk. Er zijn tekorten, hoge brandstofprijzen, de hele markt is op dit moment overspannen. Hoe kun je als organisatie de regie weer zelf terugpakken? Middels systemen en jouw eigen workflow krijg je zicht op wat er in de organisatie gebeurt en pak je de regie terug. Dit is een proces dat we in kleine fases doorlopen zodat stap voor stap jouw organisatie weer grip krijgt op de zaken.

Meer weten of heeft u zelf ook een datavraag? Neem dan contact op met

Dirk Flohil

e: digital@spectia.nl